Organisatieontwikkeling: aanpak

De jarenlange ervaring van Vitrum in organisatieontwikkeling bij organisaties als Heineken, Achmea, Eneco, Essent en LandallGreenparks heeft geleid tot een succesvolle methode.

 1. Vaststellen van de huidige situatie met behulp van klant- of medewerker tevredenheidsonderzoeken of ander nul-meting instrumenten.
 2. Vaststellen van de gewenste situatie bijvoorbeeld in de vorm van toekomstconferenties, de ontwikkeling van strategische scenario’s of met behulp van benchmark analyses.
 3. Het opstelen van een organisatie ontwikkelplan, bijvoorbeeld op basis van Prince II.
 4. Het begeleiden van de organisatieontwikkeling onder meer op basis van een road map met mijlpalen, “communicatie-drumbeat” en veranderaanpak.
 5. Het overdragen van de verandering aan de organisatie en het borgen van de bereikte resultaten.
 6. Zonodig ad interim leiden van afdelingen of processen indien de organisatie niet tijdig management beschikbaar heeft.

Kenmerken van de Vitrum aanpak:

 • Bedrijfsmatige benadering door optimale combinatie van harde factoren als structuur, besturing, processen en systemen, in combinatie met zachte aspecten als cultuur, leiderschap en gedrag.
 • Sterke focus op meetbaar resultaat.
 • Participatie van medewerkers daar waar mogelijk.
 • Veel aandacht voor het ontwikkelen van benodigde competenties of attitudes tijdens het veranderingsproces.
 • Aandacht voor on-the-job coaching van management en het ontwikkelen van managementgedrag zoals gewenst in de nieuwe situatie.
 • Het streven onze inzet waar mogelijk af te bouwen en de organisatie zo snel mogelijk zélf aan het roer te laten.
 • Veel aandacht voor het duurzaam borgen van veranderingsresultaten in de systemen, processen en cultuur van de organisatie.
 • Vitrum is een volledig onafhankelijk organisatieadviesbureau, waardoor wij met diverse instrumenten en modellen werken zoals die gangbaar zijn binnen de organisatie
 • Wij helpen organisaties gemiddeld 2-5 jaar en blijven er dus bij tot aan het eind!

Vitrum heeft in het verleden ontwikkelingsprogramma’s ontworpen en begeleid op basis van het INK-model, de Balanced Business Score Card, het 7-S’en model, het Koers 2015 dienstverleningsconcept binnen Nederlandse gemeenten en het High Performing Organizations concept van prof. dr. André de Waal (zie hieronder het model)

hpo-model

Bron: HPO Center, Prof. dr. André de Waal.

Vitrum heeft de ervaringen met organisatieontwikkeling en de theoretische inzichten en kaders vastgelegd in een aantal publicaties.

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...