Verandermanagement van Vitrum

Organisatieveranderingen zijn niet meer zoals vroeger een uitzondering. Een manager is dagelijks bezig met enerzijds het leiden van de normale business en anderzijds met het initiëren, leiden en implementeren van veranderingen. Moderne managers zijn vergeleken met tien jaar geleden veel beter geëquipeerd om veranderingen te leiden. Daarnaast hebben medewerkers óók meer ervaring met veranderingen en hebben daarbij zelfs een actieve rol gespeeld. Desondanks hebben veel organisaties steun nodig bij veranderingen. Men heeft moeite met de combinatie “lopende business versus verandering”. Soms is de verandering zo complex en omvangrijk dat er een vorm van programmaregie nodig is of er bestaat behoefte aan een veranderaanpak die “anders dan anders” is.

Verandermanagement: strak en resultaatgericht

Vitrum heeft ruime ervaring met het ontwerpen, begeleiden en implementeren van organisatieveranderingen. Kenmerkend aan de Vitrum veranderaanpak is dat wij samen met u voor de veranderingen een strakke en resultaatgerichte projectaanpak en planning vaststellen. Door deze benadering weten alle betrokkenen precies waar ze aan toe zijn en blijft u de volledige regie houden over het veranderproject.

Specialist in complexe veranderingen

Vitrum is in staat complexe veranderingen op een integrale wijze uit te voeren. Daarbij is aandacht voor communicatie, opstellen van businesscases en adviesaanvragen, ontwerpen van nieuwe bedrijfsprocessen en het integreren van noodzakelijke ICT. Wij staan voor onze aanpak, wat blijkt uit de vele interim managementopdrachten die wij uitgevoerd hebben om de implementatie van veranderingen zeker te stellen.

Lees hier meer over Vitrum Verandermanagement of neem direct contact op.

nico_van_dijk

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...