Resultaatgericht werken én veranderen

De Vitrum Verander Aanpak heeft een focus op resultaatgericht werken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat wij één jaar ná de implementatie van de verandering een zogenaamde “after project audit” uitvoeren. Bij deze audit worden de oorspronkelijke veranderdoelstellingen één jaar na de verandering getoetst aan de werkelijke situatie. Aan de hand van de auditresultaten meten wij het succes van de verandering en formuleren wij verbetersuggesties in de vorm van een “management letter”.

Resultaatgericht werken is lerend veranderen

Kenmerkend aan de Vitrum Verander Aanpak is tevens de intentie om zoveel mogelijk de “doelgroep” van een verandering actief bij het proces te betrekken. Dat gebeurt door actieve communicatie naar de doelgroep via intranet, plenaire bijeenkomsten en regelmatige bezoeken aan de werkplek van de betrokkenen. Daarnaast wordt men uitgenodigd deel te nemen aan ontwerpteams, geleid door een Vitrum-adviseur. Hierdoor neemt de betrokkenheid van de medewerkers bij de verandering toe, kunnen Vitrum-adviseurs hun methoden en technieken overdragen, leren medewerkers nieuwe vaardigheden en neemt eventuele weerstand af. Dit zogenaamde “Lerend Veranderen” is een typische Vitrum aanpak.

Leerproces

Bij Lerend Veranderen wordt een schoksgewijze en door betrokkenen als revolutie ervaren veranderproces ingericht als een leerproces. De betrokkenen krijgen ondanks het feit dat er een forse verandering moet plaatsvinden en ondanks het ontstaan van stress en emoties, de gelegenheid aan te geven wat zij moeilijk vinden en wat zij willen leren of afleren.
Door veranderingen te beschouwen én in te richten als een leerproces, krijgen betrokkenen de gelegenheid om in een veilige omgeving hun competenties te ontwikkelen. De grenzen tussen veranderen, werk en leren vervagen, waardoor implementatieproblemen afnemen. Veranderingen worden daardoor voor velen een positieve leerervaring. Investeren in de Lerend Veranderen Aanpak is daarom tevens te beschouwen als investeren in het lerend vermogen van medewerkers én managers.

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor een afspraak over resultaatgericht werken en veranderen!

nico_van_dijk

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...