Wat is het verschil tussen HRM en HCM?

Human Capital Management staat voor het voortdurend sturen, benutten en ontwikkelen van medewerkers om organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De medewerker is het geheel van wat hij wil (motivatie), weet (kennis) en kan (competenties).

Gartner: “Human Capital Management is a set of practices related to people resource management. These practices are focused on the organizational need to provide specific competencies and are implemented in three categories: workforce acquisition, workforce management and workforce optimization. The applications that help to enable human capital management include Core administrative support, Strategic HCM support and topics as Reporting / analytics and Workflow.”

Human Resource Management ziet medewerkers als een bron van opbrengsten, als mensen die een waardevolle inbreng in de organisatie hebben, in plaats van een kostenpost. Personeelsbeleid is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid (integraal management). HR is onderdeel van het management. Het Management stelt de HR visie vast, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en de belangen van en investering in de ontwikkeling van de medewerkers. De HR Manager draagt bij aan de uitvoering van het bedrijfsbeleid in de rol van Business Partner voor Leidinggevenden.

Het personeelsbeleid is gericht op het toerusten van medewerkers zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan het welslagen van de organisatie. Het personeelsbeleid is gericht op het uitdagen van haar medewerkers, op het gebied van motivatie, kennis en competenties. De in de organisatie gebruikte instrumenten, zoals Talent Management, zijn hierop afgestemd.