E-Village: Verbetering van de strategische bedrijfsprocessen

E-village is in Nederland de nummer één op het gebied van e-mailmarketing en emailmarketing campagnes. E-village bedient klanten zoals Shell, Bol.com, ABNAmro en Eneco en verzorgt jaarlijks ruim 3,5 miljard  mailberichten.

Nummer 1 positie behouden

Ondanks dat E-village al een nummer 1 positie in Nederland heeft bereikt, heeft de directie van E-village besloten fors te investeren in het verbeteren van een aantal bedrijfsprocessen. Het doel hiervan is om  nummer 1 te blijven! Zo wil men het sales en accountmanagement proces optimaliseren om de bestaande en nieuwe klanten optimaal te bedienen. De sales- en accountmanagement professionals binnen E-village willen via het “consultative selling concept”  de klant helpen hun strategische doelen te realiseren. Verder moeten de producten en diensten van E-village zoveel mogelijk  passen in de marketingstrategie van de klant.

Partnership, het proactief delen van kennis en het ontwikkelen van marketinginzichten op basis van big data zijn daarbij essentiële aanpakken. Verder wil de directie van E-village de medewerker meer betrekken bij het twee-jaarlijkse strategieproces.

Consultative selling

Vitrum ondersteunt E-village met deze innovaties door het ontwerp van en de begeleiding bij het strategieproces. Verder ontwikkelt en begeleidt Vitrum een op E-village praktijk toegesneden “consultative selling” training en simulatie. Bij de simulatie doorlopen de sales- en accountmanagement professionals een volledig en real life sales proces met inbreng van “echte” klanten. Zo verbeteren zij op moderne en hoog effectieve wijze hun sales- en consulting vaardigheden. De inbreng van echte klanten is daarbij een indringende methode om samen met de klant het sales en accountmanagement proces te verbeteren. E-village heeft hard gewerkt om  een nummer 1 positie te behalen, maar wil zeker zo hard werken om deze te behouden.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...