UMC: centraal P&O Service Centrum

Van 14 decentrale P&O administraties naar één P&O Service Centrum

Het UMC Utrecht heeft besloten 14 decentrale P&O administraties te centraliseren in één P&O Service Centrum. Adviseurs van Vitrum deden het vooronderzoek, ontwikkelden de business case en begeleidden de besluitvorming. Eric Mooijman van Vitrum is programmamanager om te komen tot een P&O Service Centrum.

Werkstromen

Binnen het programma zijn er werkstromen voorzien gericht op het herontwerpen van de P&O processen, het inrichten van een P&O Service Desk en het daarvoor benodigde service afhandelingsproces en daarnaast het uitbreiden van het personeelsportaal met vele tientallen employee en management self services scenario’s.

Personeelsportaal en SAP

Met deze uitbreiding van het personeelsportaal én een SAP HR systeem heeft het UMC Utrecht nagenoeg alle P&O processen gedigitaliseerd.

Verder is binnen het programma veel aandacht voor change management en communicatie. Geheel in lijn met de visie van Vitrum op verandering, worden er waar mogelijk P&O-medewerkers van het UMC betrokken. Hierdoor bouwen zij niet alleen mee aan de nieuwe organisatie, maar leren zij ook al tijdens de verandering hoe de nieuwe situatie gaat werken.

Medio juni 2014 gaat  het nieuwe service centrum in combinatie met het vernieuwde Personeelsportaal, live. Vanaf dat moment kunnen circa 12.000 medewerkers gebruik maken van de nieuwe service! Modern en snel.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...