P&O Kwaliteitsverbetering

Vitrum ondersteunt u niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het verbeteren van de kwaliteit van uw P&O-professionals. Een P&O-strategie dient door competente P&O-adviseurs opgesteld en uitgedragen te worden. P&O-adviseurs die door het management worden geaccepteerd als adviseurs en ‘partners in business’.

Ontwikkelen van competenties

Vitrum kan uw P&O-adviseurs toetsen en vaststellen waar de ontwikkelbehoeften liggen. Aansluitend op dit development assessment, stellen wij een competentieprofiel op, dat de basis is voor een competentie-ontwikkelings aanpak bestaande uit trainingen, workshops en coaching-on-the-job. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheden van inter- of intranet. P&O-professionals kunnen zo hun kennis, ervaringen en best practices ter beschikking stellen aan collega’s en vragen stellen aan elkaar.

Kwaliteitsverbetering van de organsiatie

Belangrijk bij het ontwikkelen van P&O-professionals is de organisatie waarbinnen zij moeten werken. Vitrum heeft daarom een P&O-organisatie Analyse Model ontwikkeld waarmee de P&O-organisatie wordt doorgelicht. Op basis van deze analyse formuleert Vitrum verbetervoorstellen op het gebied van structurering, besturing, werkprocessen, doelen en “imago-marketing” van de P&O-organisatie.

Lees verder over P&O kwaliteitsverbetering:

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor een afspraak!

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...