Opleidingsplan opstellen

Niet alleen het opstellen van een opleidingsplan is lastig, maar ook de implementatie ervan en de koppeling van het plan aan de organisatiedoelen. Vitrum heeft veel ervaring met situaties waarin voor sterk veranderende organisaties een opleidingsbeleid moet worden geformuleerd. Belangrijk daarbij is dat het plan onderdeel wordt én blijft van de managementagenda. Het opleidingsplan is namelijk een managementinstrument.

Leergerichte cultuur

Het gaat ons om het scheppen van een leergerichte cultuur binnen uw organisatie. Om het starten van een proces waarin planmatig en resultaatgericht wordt gewerkt aan een opleidingsplan dat de competenties van de organisatie en de individuen structureel en op lange termijn verder ontwikkelt.

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...