Personeelshandboek

Organisaties worden aan de lopende band overspoeld door nieuwe trends, ontwikkelingen, wetten en regelgeving. Uit dit enorme aanbod selecteren wat wel en niet relevant is voor de eigen organisatie is niet eenvoudig. Vitrum kan u helpen door de bomen het P&O-bos te blijven zien en biedt advies en begeleiding bij het realiseren van het personeelshandboek voor uw organisatie.

Een personeelshandboek bevat de voor organisatie belangrijke procedures, regelingen en voorwaarden op het gebied van personeel. In het personeelshandboek worden deze items op een overzichtelijke manier gerangschikt. Dit met het doel uw medewerkers snel wegwijs te maken in het scala van regelingen en afspraken die binnen uw organisatie van toepassing zijn, zoals:

 • Algemene informatie over de onderneming
 • Begin en einde dienstverband
 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Vakantie- en verlofregelingen
 • Ziekmeldingenprotocol
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Huisregels

Vitrum P&O-consulting beschikt over ruime ervaring op dit gebied en kan putten uit een rijk arsenaal van voorbeelden en “best practices”.

Inhoud personeelshandboek

Belangrijke onderdelen in het personeelshandboek zijn ondermeer CAO, arbeids-voorwaarden, huishoudelijke regels, personeelsregelingen en -instrumenten en richtlijnen en formulieren op het gebied van personeelszaken.

Voordelen van een personeelshandboek

 • Het bespaart u veel tijd als de meest basale regelingen op schrift staan
 • Het biedt een instrument om uw medewerkers naar te verwijzen en zonodig maatregelen te nemen
 • Het creëert duidelijkheid en rust; uw medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Waarom uitbesteden?

Een handboek maken kost heel veel tijd. Uitbesteden hiervan levert u een flinke tijdsbesparing op. Daarnaast kan uitbesteding bijdragen aan het creëren van acceptatie en naleving van het handboek. Door externe deskundigheid in te zetten bij het maken van een handboek toont u uw medewerkers dat er professionele en objectieve afspraken worden ontwikkeld en afgesproken die zowel het belang van het bedrijf als ook het belang van de medewerkers dienen. Daarnaast is uw Vitrumadviseur deskundig en ervaren in het traject van medezeggenschap (het begeleiden van uw OR) dat dikwijls samen gaat met het ontwikkelen van een personeelshandboek.

Waarom Vitrum?

Vitrum onderscheidt zich van andere aanbieders doordat zij handboeken maakt die gewaardeerd worden om hun inhoud, helderheid, toegankelijkheid en praktische gebruikerswaarde. Vitrum heeft ruime ervaring met het maken van personeelshandboeken in allerlei vormen en maten, op papier en digitaal. De traditionele no-nonsense aanpak van Vitrum bij P&O-projecten garandeert een hoge bruikbaarheid.

Maatwerk

U bepaalt zelf de vorm, indeling en de inhoud van het personeelshandboek. Om uw keuze wat te vereenvoudigen bieden wij de volgende handboek versies aan:

 • Kort personeelshandboek; met een overzicht van de meest relevante regelingen. De regelingen zelf worden kort samengevat weergegeven.
 • Basis personeelshandboek; met een inhoudsopgave, trefwoordenregister en uitgewerkte arbeidsvoorwaarden- en personeelsregelingen en basisformulieren.
 • Uitgebreid personeelshandboek: de inhoud is gelijk aan het basishandboek maar uitgebreider uitgewerkt en bevat ook huishoudelijke regelingen, infobladen voor management en medewerkers en een volledige formulierenset.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw Vitrumadviseur Eric Mooijman.

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...