P&O administratie

Een betrouwbare, flexibele en juiste personeelsadministratie is de ruggengraat van de P&O organisatie. Maar de personeelsadministratie is ook steeds meer een basis voor P&O managementinformatie. Labour Cost Management, formatieplanning en HR-control zijn concepten waaraan organisaties in tijden van een teruglopende of stagnerende economie steeds meer behoefte hebben. Ook het terugdringen van allerlei risico’s is een issue dat bij de inrichting en het beheer van P&O administraties steeds meer speelt.

P&O administratie – essentiële vragen

Zijn er financiële risico’s? Is de functiescheiding voldoende geregeld? Is de koppeling tussen de personeelsadministraties en de financiële systemen zoals het grootboek voldoende gewaarborgd? Zijn wij in staat de laatste wettelijke regelingen door te voeren in de rekenregels en hoe organiseren wij de conversie van een oude naar een nieuwe administratie? Hoe genereren wij P&O managementinformatie? Hoe kunnen we de werkprocessen documenteren en beheren en is het functioneel beheer van de P&O ICT-systemen wel op orde?

Voorbeeldprocessen en kengetallen

Voor al deze vragen biedt Vitrum oplossingen en een aanpak die past bij uw situatie. Wij hebben ervaringen met onderstaande typen P&O deeladministraties en beschikken over uitgebreide databases met voorbeeldprocessen en P&O ken- en stuurgetallen. Want: iedere P&O administratie is anders!

 • Personeelsbasisadministratie
 • Salarisadministratie
 • MD-opvolgingsadministratie
 • Poortwachter en WAO-administratie
 • Arbo-administratie
 • Opleidingsadministratie
 • Lease-administratie
 • Kinderopvangadministratie
 • Autorisatie-administratie
 • Eigendommen-administratie
 • Personeelshypotheek administratie
 • Optieadministratie

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor een afspraak!

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...