Managementinformatie

Management informatie wordt voor organisaties steeds belangrijker om inzicht te hebben op de ontwikkelingen ten aanzien van het personeel. KPI’s kunnen van dienst zijn om de prestaties op verschillend gebied te kunnen vaststellen.
Veel bedrijven realiseren zich dat de ICT-uitgaven een steeds groter gedeelte van het totale budget zijn gaan opslokken. Zij zullen ICT-investeringen dan ook meer dan ooit beoordelen op duidelijke, meetbare en voorspelbare te behalen voordelen. In veel gevallen komt dat neer op harde kostenbesparingen.

ICT oplossingen voor managementinformatie

In deze omgeving zullen ook P&O managers hun voorstellen om te gaan investeren in P&O informatiesystemen moeten verdedigen. De meest voor de hand liggende vraag is dan vaak: “hoeveel mensen van de P&O afdelingen kunnen afvloeien na de invoering van dergelijke systemen?” Deze vraag doet echter geen recht aan de veranderende rol die P&O afdelingen moeten vervullen.

Vitrum helpt u daarom niet alleen bij het ontwerpen van de juiste management informatie en ICT-infrastructuur voor P&O doeleinden en bij de onafhankelijke selectie van pakketten en leveranciers, maar ook bij het objectief beoordelen van de “return on investment”. Wij letten dan bijvoorbeeld op de volgende zaken:

  • Betere besluitvorming gebaseerd op juiste cijfers
  • Snelle beschikbaarheid P&O cijfers
  • Reductie van ICT-complexiteit en ICT-kosten
  • Verbeteren van de concurrentiepositie
  • Besparingen op arbeidskosten
  • Verbeterde productiviteit
  • Verbeteren van het risk management profiel
  • Grotere tevredenheid van de werknemers
  • Het juiste technische en functionele beheer van de P&O ICT-systemen
  • De mogelijkheden voor employee en management self service met de ICT-systemen

Digitale dossiervorming

De Vitrum-adviseurs hebben ervaring met het definieren en implementeren van management informatie. Daarnaast is er een ruime ervaring opgedaan  met diverse (ERP) HR-pakketten zoals PeopleSoft, SAP en met stand alone oplossingen zoals P-View, Persmaster of Paymaster. Daarnaast zijn de Vitrum-adviseurs betrokken geweest bij vraagstukken op het gebied van digitale dossiervorming en het inrichten van P&O werkprocessen databases.

Zie ook HR Metrics

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...