Organisatieontwikkeling

Van plan tot resultaat

Vitrum heeft ruime ervaring met het ontwerpen, begeleiden en borgen van organisatieveranderingsprocessen en organisatieontwikkeling. Voor Vitrum heeft organisatieontwikkeling de volgende kenmerken:

  • Geleidelijke verandering, die toch gepaard kan gaan met één of meerdere crises.
  • Passend bij ontwikkelingsfasen zoals groei, diversificatie, fusie, en centralisatie.
  • Lange termijn (méér dan 2-3 jaar) en gepland.
  • Gelijktijdige ontwikkeling van meerdere thema’s zoals structuur, processen, cultuur, resultaten en leiderschap.
  • Organisatiebreed, dus over grenzen van organisatieonderdelen heen en soms over grenzen van de organisatie heen naar partners en klanten.
  • Geen revolutie maar evolutie!

Klantvragen bij organisatieontwikkeling

De klantvragen die aan de basis liggen van organisatieontwikkeling zijn:

Wij zijn nu een “gemiddeld presterende organisatie”, maar willen in drie jaar een hoog presterende organisatie worden. Hoe pakken wij dat aan?

Wij zijn onlangs gefuseerd met een andere organisatie en nu moeten we de beide organisaties daadwerkelijk samenvoegen. Het gaat om verschillende issues: organisatiecultuur, leiderschap, werkprocessen, besturing en structuur en kwaliteit van medewerkers. Waar moeten we beginnen en hoe blijven we op koers?

Onze HR-organisatie is niet toekomstklaar, terwijl de organisatie grote veranderingen te wachten staat. Hoe kunnen wij onze HR-organisatie duurzaam en integraal veranderen om ook in de toekomst onze interne klant de juiste toegevoegde waarde te bieden?

In 2015 moet onze organisatie werken volgens een geheel nieuw service model. We hebben het momenteel erg druk met onze lopende zaken. Hoe kunnen wij die gewenste positie toch tijdig bereiken?

Vitrum ondersteunt al ruim 10 jaar organisaties met het oplossen van bovenstaande vragen. Daarbij hanteert Vitrum de volgende globale aanpak van organisatieontwikkeling >>

Organisatieontwikkeling HR- en HRD afdelingen

Vitrum heeft bijzondere ervaring opgebouwd met het doorlichten en herinrichten van HR-organisaties en opleidings- en HRD-afdelingen en corporate academies van o.a. Heineken, Achmea, Eneco, Essent, LandallGreenparks, Pluryn, Kadaster. Daarbij is veel aandacht voor de toekomstgerichte inzet van interactieve HR Portals, Employee en Management Self services (ESS en MSS),  E-learning en workflow learning.

Vitrum heeft de ervaringen en theoretische concepten over het veranderen en verbeteren van  HR-organisaties en HRD-afdelingen  en de theoretische inzichten en kaders vastgelegd in een aantal publicaties.

eric-mooijman-200-2014

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...