P&O Strategie: aanpak

Veranderingen in de economische situatie. Wijzigingen van de bedrijfsfilosofieën. Een toenemende behoefte aan accurate bedrijfsinformatie voor het maken van snelle en juiste beslissingen. Dat zijn de omstandigheden die ervoor zorgen dat P&O-afdelingen een andere rol moeten gaan vervullen. Zij moeten veranderen van traditionele dienstverleners naar strategische adviseurs die direct bijdragen aan de concurrentiepositie en financiële resultaten van een organisatie. Deze ontwikkeling wordt nog versterkt in situaties waar reorganisaties, fusies en acquisities een belangrijke rol spelen. Bij het integreren van nieuwe bedrijfsonderdelen en divisies is de bijdrage van P&O onontbeerlijk.

Hard werken aan de juiste P&O strategie

Vitrum beschouwt P&O strategie als een werkwoord. Uitgaande van deze visie heeft Vitrum een P&O Strategie Werkaanpak ontwikkeld, waarbij binnen organisaties een strategieproces op gang wordt gebracht. Betrokkenen bij de P&O strategie krijgen een moment de kans om hun “vingerafdrukken” te zetten op de plannen.

Vitrum spreekt met personen die voor de P&O strategie relevant zijn en analyseert documenten, de businessstrategie en P&O plannen uit het verleden. Vitrum brengt vervolgens een aantal eigen concepten in en maakt een eerste opzet van de P&O strategie in de vorm van een sheet-presentatie. Aan de hand van dit “strategie stripverhaal” worden afstemmingsgesprekken gevoerd en wordt de P&O visie verder uitgewerkt en uitgediept. Hierdoor komt er draagvlak en steun vanuit het management voor de strategie en komen P&O adviseurs in contact met het management.

Actieplanning

Op basis van deze terugkoppelsessies en de sheetpresentatie, stelt Vitrum een P&O strategiedocument op en een uitgebreide actieplanning. De P&O strategie wordt aan de beslissers voorgelegd ter goedkeuring en voorzien van een budget. Vitrum helpt vervolgens ook bij de implementatie van het plan. Uiteindelijk documenteert Vitrum het strategieproces en draagt dat over aan de organisatie.

Grote internationale projecten

Vitrum heeft op deze wijze in het verleden diverse grote, internationale (beursgenoteerde) organisaties ondersteund met de P&O strategievorming. Daarbij zijn tevens P&O deelplannen ontwikkeld zoals: loopbaanbeleid, werving- & selectiebeleid, organisatieontwikkelingsbeleid, opleidingsbeleid, management development beleid en competentiemanagement.

In aansluiting op deze plannen ontwikkelt Vitrum ook P&O deelinstrumenten zoals beoordelingssystemen en competentieframeworks.

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor een afspraak!

nico_van_dijk

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...

Behoefte aan strategisch P&O advies? Vrijblijvend advies