Reorganisatie & ontslag

Reorganisaties zijn soms onvermijdelijk. Teruglopende omzet en winsten, processen die niet passen, markten die sterk veranderen, overnames en fusies. Kwalitatieve en kwantitatieve boventalligheid van medewerkers en grote groepen medewerkers die snel de organisatie moeten verlaten. In situaties waar veel stress, onzekerheid en emotie een rol speelt zijn fouten zo gemaakt.

Een reorganisatie blijft vaak niet beperkt tot het ontslag van medewerkers. Vaak moeten de organisatiestructuur, de processen en de systemen worden aangepast van de organisatie die “achterblijft”. Ook de achterblijvende medewerkers hebben veel begeleiding nodig.

Een reorganisatie is een complex en langlopend project, waar het daadwerkelijke ontslag van medewerkers één van de stappen is. Bij en reorganisatie is de inzet van diverse experts en expertises nodig zoals organisatieanalyse, organisatieontwerp en structurering, opstellen van functiebeschrijvingen, functiewaardering, analyse en aanpassingen van salarisgebouw en arbeidsvoorwaarden en arbeids- en ontslagrecht.

Integrale begeleiding reorganisaties en ontslag

De benodigde expertises en experts worden vaak onder grote tijdsdruk apart ingekocht bij verschillende dienstverleners, wat leidt tot afstemmingsproblemen, extra doorlooptijden en hogere reorganisatiekosten. Ook de afstemming met bonden, medezeggenschap en pers verloopt vaak ad hoc. Zo wordt de kans op fouten groter, sluiten adviezen niet op elkaar aan of worden termijnen niet gehaald, met verstrekkende gevolgen voor de organisatie en de medewerkers.

Vitrum heeft ruime ervaring met het integraal begeleiden het totale proces van reorganisatie en ontslag, van analyse tot doorstart. Vitrum levert de projectmanagement en de expertise op het gebied van organisatieontwerp en P&O-vraagstukken.

Voor de arbeidsrechtelijke aspecten en soms onvermijdelijke juridische vervolgprocedures bij rechtbanken, werkt Vitrum samen met Wolleswinkel Advocaten. Daarnaast coördineert Vitrum de inhuur van andere experts en bewaakt de kwaliteit en levertijden van de dienstverlening.

Deze integrale aanpak heeft de volgende voordelen:

 • Snellere doorlooptijden & lagere reorganisatiekosten
 • Reductie van risico’s & duurzame oplossingen voor organisatie en medewerker
 • Juiste procedures medezeggenschap en arbeidsrecht
 • Boventallige medewerkers optimaal begeleid naar nieuwe toekomst
 • Achterblijvende organisatie is die “toekomstklaar is”

Werkstromen

Bij reorganisatie en ontslag ondersteunt Vitrum bij:

 1. Analyse van het organisatieprobleem en opstellen van oplossingsscenario’s
 2. Ontwikkelen van een reorganisatie “road map” en communicatieplan
 3. Opstellen van een Organisatie- & formatieplan
 4. Begeleiding bij inkoop en inzet van experts
 5. Begeleiding van het integrale reorganisatieproces
 6. Opstellen van een adviesaanvraag voor (C) OR of PVT
 7. Ondersteuning bij overleg met stakeholders (bonden, OR etc.)
 8. Opstellen vaststellingsovereenkomsten en aanvraag ontslagvergunning UWV
 9. Ontwerp sollicitatieprocedures en uitstroom boventallige medewerkers
 10. Borgen en toekomst klaar maken van achterblijvende organisatie

Heeft onze aanpak uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor een afspraak!

nico_van_dijk

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...