HR Shared Services Center

Steeds meer organisaties gaan over tot het samenbrengen van ondersteunende, niet-kernactiviteiten, in een “shared service organisatie”. Dat geldt ook voor P&O administraties. Vitrum heeft ruime ervaring met het ontwerpen, implementeren en leiden van P&O Shared Services organisaties binnen diverse branches. Vitrum beschikt daardoor over databases met P&O processen en P&O ken- en stuurgetallen, waardoor wij snel kunnen werken en de hoogste (best practice) kwaliteit kunnen leveren.

Aanzienlijke besparingen met HR Shared Services

Vitrum begeleidt het veranderproces op een integrale wijze, waarbij onder meer aandacht is voor P&O processen, ICT-infrastructuur, communicatie, huisvesting, contact met de ondernemingsraad, het opstellen van businesscases, laten uitstromen van boventallige medewerkers, werven en selecteren van nieuwe gekwalificeerde medewerkers en het begeleiden van het volledige veranderproces. Wij kunnen u met recht een “turn key aanpak” toezeggen. Daarbij houden wij scherp de managementagenda in de gaten. Daarop staan naar onze ervaring de volgende doelen:

  • Een aanzienlijke besparing op de kosten van P&O ondersteuning
  • Efficiënt, uniform en volgens afgesproken kwaliteit uitgevoerde P&O processen
  • Een Programma van Eisen voor ICT-ondersteuning om deze processen optimaal te laten verlopen
  • Een uniforme en eenduidige informatieverstrekking per telefoon en e-mail
  • Goed voor het takenpakket opgeleide medewerkers
  • Medewerkers, managers en P&O adviseurs / specialisten die beter geserviced worden en inzichtelijk hebben wat zij van de P&O serviceorganisatie kunnen verwachten
  • Beschikbaarheid van relevante P&O managementinformatie
  • Onze aanpak gaat uit van een onderzoek gebaseerd op een door Vitrum ontwikkeld Acht Aspecten Analysemodel.

Lees verder over Shared Services.

nico_van_dijk

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...