Heineken: P&O Shared Services Center

Het Heineken N.V. is de meest internationale brouwerijgroep ter wereld. Heineken neemt een tweede plaats in op de wereldranglijst, maar het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Europa. Er zijn circa 37.000 medewerkers werkzaam bij de organisatie. In Nederland werken circa 5500 mensen en zijn er circa 5000 zogenaamde “anders actieven” zoals gepensioneerden.

Vraagstelling

Begin 2002 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van P&O Shared Services binnen Heineken en zijn tevens diverse bedrijfsbezoeken afgelegd en Best Practices onderzocht. Deze onderzoekingen hebben geleid tot het uitwerken van een P&O Shared Services concept binnen de Heinekenorganisatie in Nederland, met de volgende doelen:

  • Een aanzienlijke besparing op de kosten van P&O-ondersteuning;
  • Efficiënt, uniform en volgens afgesproken kwaliteit uitgevoerde P&O processen;
  • Een Programma van Eisen voor ICT ondersteuning om deze processen optimaal te laten verlopen. Deze technische en applicatie infrastructuur kan gedeeld worden met andere shared services processen;
  • Een uniforme en eenduidige informatieverstrekking per telefoon en e-mail;
  • Goed voor het takenpakket opgeleide medewerkers;
  • Medewerkers, managers en P&O adviseurs / specialisten in Nederland die beter geserviced worden en inzichtelijk hebben wat zij van de P&O serviceorganisatie kunnen verwachten;
  • Beschikbaarheid van relevante P&O-managementinformatie.

Heineken zocht ondersteuning bij de realisatie van een P&O Shared Services concept.

Resultaat

Binnen Heineken is nu een P&O Shared Service concept waarbinnen alle decentrale personeels- en salarisadministraties zijn gebundeld. De werkprocessen zijn uniform en worden op standaard wijze uitgevoerd door voor dit werk competente medewerkers. Er is een reductie geweest van het aantal medewerkers terwijl de kwaliteit van het werk is toegenomen. Het veranderproces is zonder noemenswaardige problemen verlopen in goed overleg met de ondernemingsraad. De P&O Service organisatie is nu onderdeel van de Heineken Nederland Services Organisatie, waarbinnen onder meer ook de ICT-, administratie en facilitaire diensten zijn ondergebracht.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...