Masterclass HR performance

KwaliteitBent u verantwoordelijk voor een HR of P&O afdeling en moet u het huidige HR performance en kwaliteit fors verbeteren? Dan hebt u mogelijk ervaren dat het lastig is om te vast te stellen wát de kwaliteit bepaalt en hoe u die kwaliteit kan meten en verbeteren. Als u zichzelf onderstaande vragen stelt:

 • Wat bepaalt de kwaliteit en performance van mijn HR functie?
 • Hoe staat het met de huidige kwaliteitsmanagement en performance management?
 • Hoe ontwikkel ik een kwaliteitsverbeterplan?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het verbeteren van de kwaliteit en performance een duurzaam karakter krijgt?
 • Hoe ga ik om met weerstand ten gevolge van het plan?
 • Wat moet de inhoud van het plan zijn en hoe maak ik een budget?

Dan is de masterclass ‘HR performance’ écht iets voor u!

Voor wie is de masterclass?

De masterclass ‘HR performance’ is bedoeld voor iedereen die binnen HRM verantwoordelijk is voor de kwaliteitsmanagement en performance management of zij die daarvoor in de toekomst verantwoordelijk voor worden zoals:

 • HR Beleidsmedewerkers en HR functionarissen
 • HR managers of Hoofden P&O
 • Kwaliteitsfunctionarissen P&O

Doelen van de masterclass

Tijdens de masterclass ‘HR performance’ werkt u aan een kwaliteitsverbeterplan, zorgt u voor draagvlak en ontwikkelt u acties om dit plan adequaat te implementeren. De volgende vaardigheden komen aan bod:

 • Vaststellen van kwaliteitsaspecten van de HRM functie en het meten ervan
 • Het opstellen van een kwaliteitsverbeterplan
 • Het draagvlak creëren voor het kwaliteitsverbeterplan bij het kwaliteitsmanagement en bij de rest van de organisatie
 • Het resultaatgericht en projectmatig implementeren en beheren van kwaliteitsverbeterplan
 • Advies-, verandermanagement en projectmanagementvaardigheden benodigd voor een resultaatgericht planproces

Nieuwe vaardigheden

KwaliteitsmanagementU bent na de masterclass ‘HR performance’ vaardiger in opstellen, invoeren en effectief beheer van het kwaliteitsverbeterplan. U heeft inzicht in de belangen van de diverse (groepen) medewerkers binnen de organisatie en u bent in staat de HR performance en HRM kwaliteit op korte termijn duurzaam en aantoonbaar te verbeteren. 

Werkwijze van de masterclass

Tijdens de masterclass werken we met het HR Performance Analyse Model aan uw eigen plan. U ontwikkelt dit plan stapsgewijs én projectmatig en bedenkt acties om draagvlak voor het plan te verwerven. U stelt vast wie de opdrachtgever voor het plan is en achterhaalt welke verwachtingen deze opdrachtgever koestert. Deze verwachtingen legt u vast in een projectplan bestaande uit vijf stappen, die u steeds afstemt met de opdrachtgever. U werkt praktisch aan:

 • Analyseren van de huidige kwaliteitsmanagement en performance management
 • Het ontwikkelen van kwaliteits- en performance verbeteracties
 • Het calculeren van een budget benodigd voor de kwaliteitsverbetering
 • Het implementeren en volgen van de voortgang van het plan

Begeleiders

De begeleiders van de masterclass ‘HR performance’ hebben als adviseur dagelijks te maken met het opstellen en invoeren van HRM kwaliteit- of performance verbeterplannen binnen profit en not for profit organisaties.

Grootte van de groep

De groepsgrootte is maximaal 15 deelnemers, zodat u optimaal profiteert van de inbreng en ervaringen van andere deelnemers.

Opzet en planning

De masterclass omvat in totaal drie dagen, met een tussenperiode van 2 weken, met een totale doorlooptijd van 6 weken. Door deze opzet hoeft u niet te overnachten en werkt u gedurende langere periode onder begeleiding aan uw plan. Aan het eind van de masterclass HRM kwaliteit en performance beschikt u over uw HRM kwaliteitsverbeterplan.

Masterclass data: 16 oktober, 30 oktober, 13 november

Locatie: Utrecht

Prijs: € 1.290,00 excl. BTW

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...

Adviseurs met ervaring

De adviseurs die bij Vitrum werken hebben zelf als manager resultaten moeten boeken of hebben de HR afdeling van grote internationale bedrijven geleid. Ze zijn in staat om met iedere afdeling en functie samen te werken. Lees meer over de adviseurs.

Volg deze masterclass Inschrijven