Opleidings- en HRD-functies

Op deze pagina vindt u de beschrijving van een aantal publicaties van Vitrum over het managen van opleidings- en HRD-functies. Sommige onderdelen kunt u downloaden, voor meer informatie over boeken en andere publicaties kunt u ook contact met ons opnemen.

Sturen op Opleidingsinvesteringen

Excellent ondernemen verlangt constante ontwikkeling van medewerkers en dus forse investeringen in opleidingen, trainingen en coaching. Maar zolang er binnen organisaties wordt opgeleid, bestaan misverstanden over veronderstelde effecten van opleidingsinvesteringen, het meten van deze effecten en het vertalen van ervan in financiële termen.
Dat kan er toe leiden dat lijnmanagers en kwaliteitsmanagers het niet eens worden over de inzet van opleidingen bij organisatieverbeteringen. Het gevolg is dat gewenste verbeteringen niet optreden of te weinig duurzaam zijn. Deze situatie is te voorkomen door opleidingsinvesteringen hetzelfde te behandelen als ‘normale’ bedrijfsinvesteringen en deze te vertalen in een businesscase. (Door: E.A.M. Mooijman: In: Sigma, 4, augustus 2004)

Van leren naar lerend vermogen; De opleidingsfunctie als aanjager van organisatievernieuwing

Binnen organisaties is traditiegetrouw veel aandacht voor leren en opleiden in de vorm van opleidingsbeleid, management development, opleidingen en trainingen. De vraag is of organisaties gediend zijn met nog meer opleidingen en trainingen waarbij vaak de relatie tussen trainingsinspanning en verbetering van bedrijfsprocessen onduidelijk is. De opleidingsfunctie kan meer toegevoegde waarde hebben als zij zich richt op het leveren van bijdragen aan organisatievernieuwingsprocessen en vooral op het ontwikkelen van lerend vermogen daarbinnen. (Door: E.A.M. Mooijman & S.A.M. Olthof In: Opleiding en Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development, 10, 1999)

Financieel management van de opleidingsfunctie

Financieel management van de opleidingsfunctie wordt een steeds belangrijkere activiteit van de manager van een opleidingsafdeling. Opleidings(beleids)plannen zijn voorzien van een budget, opleidingsafdelingen decentraliseren waardoor men budgetten moet herverdelen, en opleidingsafdelingen treden op als opleidingsmakelaars waardoor men met omvangrijke inkoopbudgetten te maken krijgt. De interne of externe klant verlangt inzicht in de opbouw van de kostprijs van het opleidingsproduct, men krijgt aandacht voor het financiële rendement van opleidingsinvesteringen en men investeert steeds forsere bedragen in bijvoorbeeld E-learning. (Door: E.A.M. Mooijman In: Gids voor de opleidingspraktijk, 1997).

Intervies met topmanagers over inzet van leren binnen organisaties

Hieronder is een lijst opgenomen met titels van inspirerende interviews die Vitrum heeft afgenomen  met topmensen van organisaties uit verschillende sectoren over het thema leren en organisatieverandering. Neem contact met ons op voor het volledige artikelen zoals die zijn verschenen in het tijdschrift HRD Magazine.

  • Interview met A. Brand, managing director Zurich Financial Services Group
  • Interview met S. Korteweg, voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam
  • Interview met H. Meijerink managing director Cisco Systems International
  • Interview met D. Mullock Houwer, Directeur Generaal Ministerie van Justitie
  • Interview met R. Bart De Jonge, corporate directeur HR Heineken
  • Interview met C. Zuiderwijk directeur PinkRoccade IT Management
  • Interview met P. Viehweger president functional chemicals AkzoNobel
  • Interview met R. Drenth president sales Benelux Sara Lee/DE
  • Interview met M. Osbaldeston global learning officer Shell International

(Door: Eric Mooijman. In: HRD magazine 2001-2002)

HRM Advies

De diensten van Vitrum zijn gericht op alle aspecten van het P&O werkveld. De doelstelling is om P&O een belangrijke bijdrage te laten leveren aan het succes van de organisatie. Verder...