HRM shared services & e-HRM

Op deze pagina vindt u de beschrijving van een aantal publicaties van Vitrum over HR shared services en e-HRM. Sommige onderdelen kunt u downloaden, voor meer informatie over boeken en andere publicaties kunt u ook contact met ons opnemen.

De toekomst van E-HRM, effecten van investeringen in E-HRM

Regelmatig komt de vraag op: wat leveren investeringen in E-HRM op? Dragen deze bij aan de realisatie van de business doelen, gaan we als organisatie beter presteren en gaan de kosten omlaag? Om deze vragen adequaat te kunnen beantwoorden in de fase van besluitvorming en voor het opstellen van een business case, heeft Vitrum P&O Consulting in 2009 onderzoek gedaan naar de effecten van eHRM op organisatieprestaties en kosten. In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. (Door: Hans van Gorcum In: White paper en onderzoeksrapport, 2010)

Invoering HR Shared Services vraagt een soepele choreografie

Met een HR Shared Services Center (HR SSC) zouden alle problemen met HR-administraties verleden tijd zijn. De dienstverlening wordt goedkoper, fouten komen niet meer voor, werkzaamheden verlopen voorspelbaar en HR-adviseurs krijgen de handen vrij om te adviseren. Maar het ontwerpen en implementeren van een “HR SSC” is ingewikkeld en de invoering ervan leidt vaak tot een emotionele verandering. Waarom is de invoering van een HR Shared Service Center eigenlijk zo complex, hoe kom je tot een ontwerp en wat is de meest passende veranderaanpak daarbij? Dit artikel beschrijft een aanpak “van tekentafel tot tevreden klant”, die zich in de praktijk enkele malen bewezen heeft. (Door: Eric Mooijman. In: Gids voor Personeelsmanagement jrg 84 nr. 10-2005)

Download dit artikel

Also available in English:

Introduction of HR Shared Services Demands Flexible Choreography

An HR Shared Services Centre (HRSSC) would banish all HR administrative difficulties to the past, if we are to believe its proponents. However, establishing an HRSSC is a complex process and changes are accompanied by emotions. An educational process of change, dynamic project-based approach and wise lessons drawn from practice and taken from past implementation will at any rate ensure that HRM personnel are prepared. Successful design and implementation are also a matter of mentality!

Een ondergeschoven kindje, Kwaliteitsverbetering bij ondermaats presterende HR-administraties

Veel organisaties zijn ontevreden over de prestaties van hun HR-administratie, vooral als die verspreid is over een aantal locaties. Het shared services-concept biedt mogelijkheden de HR-administratie te herontwerpen, waardoor deze aanmerkelijk meer waarde kan toevoegen aan de organisatie.
Bij de analyse van HR-administraties waarover organisaties ontevreden zijn, komt een aantal steeds terugkerende knelpunten aan het licht. Allereerst fungeren deze HR-administraties vooral als transactieverwerkende eenheden. Het werk wordt gedomineerd door grote hoeveelheden mutatiewerk dat maandelijks binnenstroomt, zoals het aanpassen van dienstroosters, het verwerken van verloven en het ‘inkloppen’ van tijdschrijfgegevens. Doordat er onvoldoende toepassingen voor employee- en management self service (ESS/MSS) beschikbaar zijn, is er geen sprake van ‘invoer aan de bron’ en wordt er weinig tot geen zelfwerkzaamheid verwacht van managers, medewerkers en HR-adviseurs. Door de overdaad aan mutaties raakt de administratie verstopt en komt deze niet toe aan dienstverlening waaraan de klant werkelijk behoefte heeft. (Door: E.A.M. Mooijman en E. Hehne In: Gids voor Personeelsmanagement, jrg. 85, nr. 12-2006)

Download hier dit artikel

HRM Advies

De diensten van Vitrum zijn gericht op alle aspecten van het P&O werkveld. De doelstelling is om P&O een belangrijke bijdrage te laten leveren aan het succes van de organisatie. Verder...