Procesmanagement en -ontwerp

Op deze pagina vindt u de beschrijving van een aantal publicaties van Vitrum over procesmanagement en procesontwerp. Sommige onderdelen kunt u downloaden, voor meer informatie over boeken en andere publicaties kunt u ook contact met ons opnemen.

BPM Hype of hulpmiddel

BPM is een actueel onderwerp. Maar wat is er nieuw aan? Veel managers richten zich dagelijks op het leveren van een goede prestatie van hun afdeling of project. Is dat tegenwoordig niet meer voldoende? Nee. Het gebruik van BPM biedt een kader om prestaties van organisaties te verbeteren.
Een hype is een tijdelijk belangstelling die vooral interessant is voor leveranciers en consultants. Maar wat hebben bedrijven aan BPM? De eisen en verwachtingen van klanten richting hun leveranciers veranderen. Klanten worden veeleisender. Dat betekent dat klantgerichte bedrijfsonderdelen hier adequaat op in moeten spelen. Maar ook afdelingen en service centra die meer in de achtergrond functioneren moeten hierop gericht zijn. Een klant wil geen twee weken wachten op een reactie op zijn serviceverzoek, zijn polisaanvraag, schadeclaim of contactwens. Om aan de vraag van de klant te voeldoen moeten alle schakels in de voortbrengingsketen goed samenwerken. Welke voordelen levert BPM? (Door: ir K.W. Sijtsma MBA In: Tijdschrift: Management Tools – Februari 2005)

Download hier dit artikel

Bedrijfsprocesverandertrajecten; een managerial of methodisch aanpak?

Bedrijfsprocesmanagement heeft momenteel veel aandacht in de bedrijfskundige theorie. De praktijkervaringen van 23 organisaties in Nederland met bedrijfsprocesverandertrajecten zijn onderzocht. Bestuurders zijn gevraagd naar de aanpak, de structurering en de succesfactoren. Aandachtspunt is het gebruik van procesmodelleringsmethodieken en architectuurmodellen. Het blijkt dat organisaties een methodische of een managerial aanpak gebruiken om te komen tot de gewenste situatie. De methodische aanpak biedt een stuurinstrument, lijkt te voorzien in zekerheid en dwingt succesfactoren af in de voorbereiding. (Door:ir K.W. Sijtsma MBA In: Tijdschrift: Management Executive – augustus 2004)

Download hier dit artikel

BPM in de Praktijk; ervaringen met bedrijfsproceshulpmiddelen

Veel lijnmanagers, proceseigenaren en directeuren willen of moeten hun bedrijfsproces verbeteren om kosten te besparen of om klanten vast te houden of juist te winnen. Dit kan op eigen inzichten of door gebruik te maken van beproefde procesondersteunende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen voor bedrijfsprocesmanagement (BPM) worden (nog) weinig en beperkt gebruikt. BPM-hulpmiddelen helpen om de gewenste situatie te concretiseren en hierdoor bespreekbaar te maken. Ook wordt het ingezet om de huidige situatie transparant te maken zodat de knel-punten en onduidelijkheden verbeterd kunnen worden. Dit artikel gaat in op het gebruik van de bedrijfsproceshulpmiddelen in verandertrajecten in de Nederlandse praktijk zoals gevonden uit het onderzoek bij 23 Nederlandse bedrijven. Het gaat in op de voordelen van een BPM-hulpmiddelen gebaseerd op de gebleken succesfactoren. (Door: ir K.W. Sijtsma MBA In: White paper,  2005)

HRM Advies

De diensten van Vitrum zijn gericht op alle aspecten van het P&O werkveld. De doelstelling is om P&O een belangrijke bijdrage te laten leveren aan het succes van de organisatie. Verder...