Procesverbetering Lean Six Sigma

Bedrijfsprocessen vormen het hart van uw organisatie. Door deze processen te kennen, te begrijpen en te controleren kunt u ze optimaliseren. Door te sturen op de uitvoering heeft u grip op het resultaat en de kosten. Vitrum is Lean Six Sigma Black Belt gecertificeerd en heeft veel ervaring met het lean maken van HR-processen en andere administratieve processen. Vitrum heeft bij veel internationale organisaties de HR-processen SOx-proof gemaakt.

Onze diensten richten zich op:

  • Procesanalyse waar nodig met statistische tools
  • Opstellen van business cases voor procesherontwerp-projecten
  • End2end uitvoeren van procesherontwerp projecten
  • Aansluiten van IT-systemen op de processen
  • Ontsluiten van managent rapportages en andere procesdata
  • Invoeren van procesgericht werken en procesmanagement
  • Invoeren van Lean en Six Sigma werkwijze en het opleiden en coachen van orange en green belts
  • Coachen van HR-directies die lean als werkwijze in hun afdeling willen doorvoeren

Wilt u ook inzicht in het verbeterpotentieel van uw HR-processen? Wij bieden de Vitrum HR Lean Proces Review aan tegen de kennismakingsprijs van € 750,-. Eén van onze ervaren consultants geeft u via een quick scan een duidelijk beeld van de knelpunten in uw HR-processen en een advies voor de oplossingsrichtingen.

Heeft u belangstelling? Neemt u dan gerust en vrijblijvend contact op met een procesdeskundige. Ook kunt u onze artikelen over procesmanagement raadplegen.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...