Procesanalyse en procesontwerp

Speciale aandacht besteden aan uw bedrijfsprocessen is van groot belang. Zo kunt u uw werknemers bij het productieproces betrekken, onnodige activiteiten opsporen en uitsluiten, kosten besparen, de motivatie van medewerkers verhogen en uw producten en diensten verbeteren.

Werken naar uw gewenste situatie

De eerste stappen in het verbeteren van uw bedrijfsprocessen zijn de analyse van de huidige situatie en een ontwerp van de gewenste situatie. Het type analyse is sterk afhankelijk van de doelstellingen. Als een verbetering of verandering van het werkproces nodig is, kan met een globale procesbeschrijving worden volstaan. Als de medewerkers duidelijke werkinstructies nodig hebben is een gedetailleerde beschrijving nodig.

Praktische procesanalyse

Vitrum kan u snel helpen bij uw procesverbeteringen. We houden van een pragmatische aanpak gericht op korte termijn resultaten. We doen niet meer dan nodig is. Leveren een duidelijk procesontwerp volgens onze eigen methode. De eerste stap is het bepalen van het doel. Daarna volgen scope, impact en definities. Deze drie vormen de randvoorwaarden voor de procesanalyse en het ontwerp van de processen waarmee u uw doelen haalt.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Ook kunt u onze artikelen over procesmanagement raadplegen.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...