Procescontrole

Om de bedrijfsvoering te controleren moet voor iedereen duidelijk zijn hoe er gewerkt hoort te worden, wat de normen en eisen zijn aan het eindresultaat en mogelijk ook aan tussenresultaten. Vanuit de procesdoelstelling worden de factoren vastgesteld waarop het proces gemeten moet worden, de zogenaamde KPI’s (key performance indicators). Uiteraard met de gewenste waarden van deze indicatoren. Deze normwaarden kunnen vanuit de strategie, het bedrijfsplan of een gewenste volwassenheidsniveau worden bepaald, maar ook door externe doelen van klanten (SLA’s) en externe regelgeving.

Een effectief meetsysteem bepalen

Vervolgens is een systeem nodig om de KPI’s te meten en de waarden te rapporteren. Geautomatiseerde rapportages en dashboards kunnen hierbij helpen. In onze ervaring zien we dat besturing op bedrijfsprocessen hier vaak stopt. Meten is weten. Prima! Maar overschrijding van de norm betekent ook actie. Om procescontrole te laten werken dient een actiehouder verantwoordelijk te zijn. Maar ook mandaat en budget te hebben om te zorgen voor herstel naar de gewenste situatie.

Contact

De Vitrum consultants kunnen u helpen om een een effectief controle- en rapportagesysteem op te zetten. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Ook kunt u onze artikelen over procesmanagement raadplegen.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...