Processen veranderen

Om te komen tot een procesgerichte organisatie is een helder stappenplan nodig. De verandering naar de gewenste organisatie is een groeiproces. Cultuuromslagen kunnen niet in één moment worden gerealiseerd en communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden is van groot belang.

Dit vergt aandacht voor de technische & procesinhoudelijke kant maar ook voor de menselijke & managerial kant.

Groeien naar volwassenheid

Als uw organisatieonderdeel groeit naar een volgende fase van volwassenheid zijn sommige dingen achterhaald en passen niet meer, andere doelen die vroeger te hoog gegrepen waren komen nu wel binnen bereik. Reorganiseren vergt daardoor ook een herziening van doelstellingen. Maar ook op de rol van de medewerkers; extra bevoegdheden en andere eisen aan hun ontwikkeling.

Respectvol veranderen

De Vitrum consultants begeleiden reorganisaties en verandertrajecten stap voor stap. Rekening houdend met waarden en normen en met respect voor uw medewerkers.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Ook kunt u onze artikelen over procesmanagement raadplegen.

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...