Over Vitrum

Voor effectieve organisaties die

medewerkers succesvol maken

Over Vitrum

Voor effectieve organisaties die

medewerkers succesvol maken

Leer ons beter kennen

Vitrum is een ervaren organisatieadviesbureau gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en het ontwerpen en inrichten van HR en P&O-afdelingen, HR shared services centers, opleidingsafdelingen en adviesorganisaties. Vitrum adviseurs helpen klanten om deze afdelingen klantgerichter, digitaler, goedkoper en effectiever te maken.


Vitrum adviseurs ontwikkelen daarvoor samen met de klant onderscheidend P&O en L&D-beleid, agile organisatieontwerpen, lean en compliant HR-processen, een future proof HR-applicatielandschap en selecteren HR-pakketten. Vitrum beschikt over digitale methoden om de klanttevredenheid over de te ontwikkelen organisatie of afdeling te meten of om de heersende cultuur objectief in kaart te brengen.


Ontwerpen, maar óók implementeren en borgen

Daarnaast is Vitrum onderscheidend in het ontwerpen, begeleiden en implementeren van organisatieontwikkeling gericht op het innoveren en toekomst klaar maken van de organisatie of van afdelingen. Daarbij is aandacht voor missie en visie, producten en diensten en  processen en systemen, maar vooral ook voor leiderschap, de benodigde personeelsformatie en een stimulerende organisatiecultuur en leercultuur. 


Vitrum adviseurs ontwerpen organisatieontwikkeling programma’s, maar ondersteunen de klant ook jarenlang bij de uitvoering van het plan, bij het monitoren van de beoogde doelen en bij het op koers blijven en houden van de geplande organisatieontwikkeling. Dat doen zij als adviseur, maar als dat nodig is óók als interim HR- of L&D-manager.

Onze toegevoegde waarde

De Vitrum adviseurs hebben zelf jarenlang in eindverantwoordelijke HR, P&O of L&D-functies gewerkt en zetten die ervaring nu in als adviseur of consultant. Ze kennen het vakgebied, zijn goed thuis in de benodigde technologie en digitalisering, hebben zelf aan het stuur gestaan en houden die ervaring actueel door het uitvoeren van interim management opdrachten.


Vanwege de jarenlange ervaring bij tientallen profit en not-for-profit organisaties beschikt Vitrum over tientallen bench marks en best practices van ontwerpen van HR- en L&D-afdelingen, processen, applicatielandschappen en aanpakken voor systeemselecties. Met deze ervaring garandeert Vitrum dat complexe organisatieveranderingen ook daadwerkelijk leiden tot de beoogde doelen, binnen de gestelde planning en het gereserveerde budget. 

Jamila Eddini MSc

Hoofd P&O Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

“Eric heeft ons geholpen met de inrichting en ontwerp van HR Services en de ontwikkeling van onze P&O strategie. Dit heeft hij zorgvuldig, systematische en professioneel aangepakt waardoor het proces heel transparant, overzichtelijk en vooral effectief is geweest. Zijn werkwijze zorgt ervoor dat medewerkers zelf ook de regie pakken en voelen dat het gaat om hun proces.”

Gepubliceerd en getoetst

Na de adviesfase worden Vitrum adviseurs vaak gevraagd om de nieuw ontwikkelde organisatie of afdeling als interim hoofd P&O of L&D te leiden naar een nieuwe situatie en cultuur. 


Vitrum adviseurs leggen samen met hun klanten via artikelen en boeken verantwoording af over hun aanpakken en geboekte resultaten en verzorgen leergangen en trainingen. Zo werken ze transparant en dragen bij aan de vak ontwikkeling op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O en L&D. Zie ook artikelen & Blogs 

Uniek

Betrokken

Betrouwbaar

Uniek

Betrokken

Betrouwbaar

Vitrum is uniek door de combinatie van drie expertisegebieden P&O-strategieontwikkeling, P&O procesmanagement en P&O Informatiesystemen. De adviseurs van Vitrum zijn collega-vakgenoten en zijn vertrouwde gesprekspartners voor het management van gerenommeerde bedrijven en organisaties. Zij adviseren, maar voeren ook uit. Bijvoorbeeld op het gebied van shared services centers, de automatisering van personeels- en salarisadministratie, reorganisaties of opleidings- en management developmentbeleid.


Vitrum is uniek door de combinatie van drie expertisegebieden P&O-strategieontwikkeling, P&O procesmanagement en P&O Informatiesystemen. De adviseurs van Vitrum zijn collega-vakgenoten en zijn vertrouwde gesprekspartners voor het management van gerenommeerde bedrijven en organisaties. Zij adviseren, maar voeren ook uit. Bijvoorbeeld op het gebied van shared services centers, de automatisering van personeels- en salarisadministratie, reorganisaties of opleidings- en management developmentbeleid.

Eric Mooijman

Drs. Eric Mooijman MBA startte zijn loopbaan als manager van een instituut voor bedrijfsopleidingen en werkte daarna ruim 10 jaar bij KPMG Consulting als adviseur en partner bij de adviesgroep HR, Change Management en Ondernemingsbesturing. In 2000 startte hij Vitrum Consulting. Inmiddels is hij ruim 30 jaar als consultant en advies werkzaam.


Zijn consulting diensten richten zich op organisatieontwikkeling, optimalisatie van complexe HR- en L&D-afdelingen en digitalisering van bedrijfsprocessen. Om bij te blijven bij de 21e-eeuwse technologisch ontwikkelingen, haalde hij in 2014 MBA Business & IT bij Nyenrode en in 2017 een Lean Six Sigma Black Belt certificering. 

Adviseren, maar ook implementeren!

Eric vervult vaak de rol van consultant/programmamanager en geeft zo leiding aan langlopende en integrale verander- en verbeterprojecten. Projecten waar sprake is van de selectie en implementatie van IT-systemen en het ontwerp en de invoering van digitalisering, in combinatie met gedrags- en cultuurverandering.

Eric adviseert onder meer (internationale) organisaties zoals Heineken, Sara Lee, Atos, Ziggo en  AstraZeneca en (nationale) not for profit organisaties als Waterschappen, Wageningen Universiteit, Essent, Eneco, Kadaster, regionale ziekenhuizen en de Universitaire Medische Centra van Amsterdam, Utrecht en Maastricht. 


Hij reflecteert, leert en ontwikkelt zich onder meer door het publiceren van artikelen over organisatieontwikkeling, change management en leren in organisaties. Daarnaast is hij co-auteur van de boeken Strategisch Opleiden in Organisaties (5e dr. 1992-2018) en het Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (6e dr. 2022). Vanwege die publicaties verzorgt hij regelmatig (trend)workshops en inspiratiesessies voor collega-professionals en managers.  


Adviseren, maar ook implementeren!

Eric vervult vaak de rol van consultant/programmamanager en geeft zo leiding aan langlopende en integrale verander- en verbeterprojecten. Projecten waar sprake is van de selectie en implementatie van IT-systemen en het ontwerp en de invoering van digitalisering, in combinatie met gedrags- en cultuurverandering.

Eric adviseert onder meer (internationale) organisaties zoals Heineken, Sara Lee, Atos, Ziggo en  AstraZeneca en (nationale) not for profit organisaties als Waterschappen, Wageningen Universiteit, Essent, Eneco, Kadaster, regionale ziekenhuizen en de Universitaire Medische Centra van Amsterdam, Utrecht en Maastricht. 


Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties

Hij reflecteert, leert en ontwikkelt zich onder meer door het publiceren van artikelen over organisatieontwikkeling, change management en leren in organisaties. Daarnaast is hij co-auteur van de boeken Strategisch Opleiden in Organisaties (5e dr. 1992-2018) en het Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (6e dr. 2022). Vanwege die publicaties verzorgt hij regelmatig (trend)workshops en inspiratiesessies voor collega-professionals en managers.  

50%
Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties
Gratis inkijkexemplaar aanvragen

Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties

Hij reflecteert, leert en ontwikkelt zich onder meer door het publiceren van artikelen over organisatieontwikkeling, change management en leren in organisaties. Daarnaast is hij co-auteur van de boeken Strategisch Opleiden in Organisaties (5e dr. 1992-2018) en het Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (6e dr. 2022). Vanwege die publicaties verzorgt hij regelmatig (trend)workshops en inspiratiesessies voor collega-professionals en managers.  

50%
Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties
Gratis inkijkexemplaar aanvragen
null

In zijn consulting opdrachten werkt Eric aan optimale balans tussen het ontwerpen en invoeren van (technologische) oplossingen voor organisatieproblemen, en de ontwikkeling van medewerkers en managers zodat zij duurzaam inzetbaar blijven in de veranderende digitale organisaties. De ervaringen die hij daarmee de afgelopen jaren heeft opgedaan bij zijn klanten, waren de aanleiding voor schrijven van het boek De Complete Consultant. Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw.    

In zijn consulting opdrachten werkt Eric aan optimale balans tussen het ontwerpen en invoeren van (technologische) oplossingen voor organisatieproblemen, en de ontwikkeling van medewerkers en managers zodat zij duurzaam inzetbaar blijven in de veranderende digitale organisaties. De ervaringen die hij daarmee de afgelopen jaren heeft opgedaan bij zijn klanten, waren de aanleiding voor schrijven van het boek De Complete Consultant. Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw.    

Onze diensten

Organisatieontwikkeling

en organisatiedoorlichting    

Organiseren, optimaliseren en digitaliseren van P&O-afdelingen

Ontwerpen en verbeteren van opleidingsafdelingen en corporate academies

Ontwerpen, implementeren en optimaliseren van HR Shared Service Centers