Case studies

In projecten die door Vitrum worden uitgevoerd telt het resultaat, maar zijn de processen ook belangrijk. Deze aanpak resulteert niet in tijdelijke maar in structurele verbeteringen. In P&O afdelingen die gemotiveerd en toegerust zijn om op de nieuwe weg verder te gaan en serieuze gesprekspartners te worden voor het management.

Hoe dat in zijn werk gaat leggen wij graag uit aan de hand van een aantal case studies.

null

HR shared service centrum UMC Utrecht


Binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (ca. 10.000 medewerkers) was de P&O-administratie verdeeld over diverse decentrale afdelingen en waren de P&O-processen nog gebaseerd op papieren documenten. Hierdoor verliep die personeelsadministratie onvoldoende effectief, efficiënt en klantgericht. Ook wilde het UMCU de administratie digitaliseren om de kwaliteit te vergroten en de service aan de medewerkers te verhogen. Vitrum maakte een ontwerp voor een HR shared service center, gebaseerd op digitale processen, het click>call>face servicemodel en medewerker en manager selfservice via SAP.  Vitrum begeleidde de beoogde organisatieverandering langs de ondernemingsraad en implementeerde het service center. Na implementatie heeft Vitrum het service centrum enige tijd geleid via een ad interim service manager. 

null

Organisatieontwikkeling Gemeente Pijnacker-Nootdorp 


Gemeente Pijnacker-Nootdorp in Zuid-Holland is sterk groeiend en er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen waarop de gemeente moet reageren. Het optimaliseren van de organisatie is daarom één van de kerntaken geworden. Vitrum helpt de afdeling Sociaal Domein van gemeente met het ontwerpen van plannen voor organisatieontwikkeling en ondersteunt bij de implementatie ervan. Bij de organisatieontwikkeling is aandacht voor procesverbetering, leiderschapsontwikkeling, ontwikkelen van medewerkers, systeemimplementatie en systeemaanpassingen en het verbeteren van de organisatiecultuur. Het doel van de organisatieontwikkeling is: tevreden burgers, duurzame inzetbare medewerkers en efficiënte en compliant processen en dienstverlening. 

null

P&O strategie Brandweer Amsterdam


De Brandweer Amsterdam had een turbulente periode achter de rug. Daarom was het nodig een nieuwe 21e-eeuwse P&O-strategie te ontwikkelen. Vitrum ontwierp daarvoor het proces en begeleidde het P&O-management, de P&O-adviseurs en P&O-specialisten om te komen tot de gewenste P&O-strategie. Er werd een P&O-visie en missie geformuleerd, aangevuld met ambities per P&O-beleidsgebied (employer branding, W&S, Arbo, beoordelen, opleiden en ontwikkelen, arbeidsvoorwaarden etc.). Vitrum maakte ook een ontwerp voor de communicatie en implementatie van de nieuwe P&O-strategie 

null

Herontwerp L&D-afdeling, L&D-processen en leervisie Heineken


Heineken produceert en verkoop bier van een premium kwaliteit. Daarom moeten productiemedewerkers ook op een premium niveau zijn opgeleid en zijn toegerust om hun werkt te doen in een hoog technologisch productieomgeving. Vitrum werd gevraagd om een herontwerp te maken van de Learning & Development functie binnen Heineken Nederland, met als doel het op “world class” niveau ontwikkelen van productie medewerkers. Vitrum ontwierp de nieuwe L&D-afdeling, de besturing ervan via moderne leerprocessen en L&D-systemen en ontwikkelde een nieuwe leervisie. In het herontwerp was veel aandacht voor digitaal leren en blended leren en het leren op de werkplek via moderne leertechnologie. Met de nieuwe L&D-visie, L&D-afdeling  en moderne leerprocessen wil Heineken talent aantrekken en behouden en een world class product maken. 

Wil jij de samenwerking aangaan