Ontwerpen en verbeteren van opleidingsafdelingen en corporate academies

Opleidingsafdelingen, L&D-afdeling of Academies vervullen een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. Medewerkers dienen aantoonbaar bevoegd en bekwaam te zijn en moeten duurzaam inzetbaarheid zijn. Daarnaast willen medewerkers zich niet alleen vakinhoudelijk ontwikkelen, maar ook werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de balans werk-privé. Organisaties verwachten dat medewerkers zélf zoveel mogelijk de regie op deze ontwikkeling pakken en dat de organisatie ze daarbij ondersteunt met beleid, technologie en een passende leercultuur. 


Leren gebeurt steeds meer op de werkplek via moderne digitale leermethoden en mobile learning: leren via de smartphone of tablet “just in time, just in place en just enough”.

Opleidingsafdelingen, L&D-afdeling of Academies vervullen een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. Medewerkers dienen aantoonbaar bevoegd en bekwaam te zijn en moeten duurzaam inzetbaarheid zijn. Daarnaast willen medewerkers zich niet alleen vakinhoudelijk ontwikkelen, maar ook werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de balans werk-privé. Organisaties verwachten dat medewerkers zélf zoveel mogelijk de regie op deze ontwikkeling pakken en dat de organisatie ze daarbij ondersteunt met beleid, technologie en een passende leercultuur. 


Leren gebeurt steeds meer op de werkplek via moderne digitale leermethoden en mobile learning: leren via de smartphone of tablet “just in time, just in place en just enough”.

Behoud van talent door modern L&D

Ontwikkelingsmogelijkheden die de organisatie biedt, bepalen in belangrijke mate of de organisatie aantrekkelijk is voor nieuw talent. Een onderscheidend leeraanbod en moderne leertechnologie binnen organisaties leiden zo steeds meer tot een aantrekkelijke employer brand. 

Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het ontwerp, de organisatie en het management van opleidingsafdelingen. De inzet daarbij van moderne leertechnologie als blended learning, virtual reality, micro learnings, digitale badging, micro credentialing en learning analytics is daarbij essentieel. 

Vitrum adviseurs hebben ruime ervaring met het ontwerpen, optimaliseren en toekomst klaar maken van opleidingsafdelingen en corporate academies binnen profit en not for profit organisaties zoals bij VVT-instellingen, ziekenhuizen en UMC’s. 

De dienstverlening van Vitrum op het gebied van opleidingsafdelingen bestaat uit: 

Het uitvoeren van een digitaal klanttevredenheidsonderzoek naar het imago en de vindbaarheid van de opleidingsafdeling of academie, de processen, het leeraanbod, de toegepaste leersystemen en de kwaliteit van de medewerkers van de opleidingsafdeling. Deze meting vormt de basis voor een nieuwe opleidingsstrategie of een L&D-optimalisatie programma 

Het ontwikkelen en implementeren van een 21e-eeuwse Opleidingsstrategie en Opleidingsvisie en missie

Het ontwerpen, inrichten en positioneren van een moderne en klant gedreven opleidingsafdeling die een hoge meetbare toegevoegde waarde levert aan de organisatie

Het analyseren, herontwerpen en optimaliseren van processen op het gebied van leren en ontwikkelen via lean (six sigma) methoden, zodat deze zonder belemmeringen verlopen, voldoen aan compliancy eisen en een hoge klanttevredenheid scoren;

Het ontwerpen implementeren en leiden van programma’s voor het digitaliseren van opleidingsprocessen en het invoeren van employee of management self services op het gebied van leren;

Het selecteren en implementeren van leerapplicaties zoals Leer (Content) Management Systemen, kwaliteitspasporten, Leerportals en leercontentaanbod

Het ontwerpen en inrichten van L&D analytics dashboards

Het meten en verbeteren van de leercultuur binnen de organisatie via een moderne digitale tool

De dienstverlening van Vitrum op het gebied van opleidingsafdelingen bestaat uit: 

Het uitvoeren van een digitaal klanttevredenheidsonderzoek naar het imago en de vindbaarheid van de opleidingsafdeling of academie, de processen, het leeraanbod, de toegepaste leersystemen en de kwaliteit van de medewerkers van de opleidingsafdeling. Deze meting vormt de basis voor een nieuwe opleidingsstrategie of een L&D-optimalisatie programma 

Het ontwikkelen en implementeren van een 21e-eeuwse Opleidingsstrategie en Opleidingsvisie en missie

Het ontwerpen, inrichten en positioneren van een moderne en klant gedreven opleidingsafdeling die een hoge meetbare toegevoegde waarde levert aan de organisatie

Het analyseren, herontwerpen en optimaliseren van processen op het gebied van leren en ontwikkelen via lean (six sigma) methoden, zodat deze zonder belemmeringen verlopen, voldoen aan compliancy eisen en een hoge klanttevredenheid scoren;

Het ontwerpen implementeren en leiden van programma’s voor het digitaliseren van opleidingsprocessen en het invoeren van employee of management self services op het gebied van leren;

Het selecteren en implementeren van leerapplicaties zoals Leer (Content) Management Systemen, kwaliteitspasporten, Leerportals en leercontentaanbod

Het ontwerpen en inrichten van L&D analytics dashboards

Het meten en verbeteren van de leercultuur binnen de organisatie via een moderne digitale tool

Leercultuurmeting

Vitrum adviseurs beschikken over een moderne en wetenschappelijk valide digitale tool om de leercultuur van een organisatie te meten en te visualiseren. Via deze tool maken de gecertificeerde Vitrum-adviseurs snel, objectief en factbased inzichtelijk waar het verbeterpotentieel van de leercultuur zich bevindt, welke cultuuraspecten behouden en versterkt moeten worden en welke ontwikkelacties nodig zijn. 

Leercultuurmeting

Vitrum adviseurs beschikken over een moderne en wetenschappelijk valide digitale tool om de leercultuur van een organisatie te meten en te visualiseren. Via deze tool maken de gecertificeerde Vitrum-adviseurs snel, objectief en factbased inzichtelijk waar het verbeterpotentieel van de leercultuur zich bevindt, welke cultuuraspecten behouden en versterkt moeten worden en welke ontwikkelacties nodig zijn. 

Schets/ voorbeeld o.b.v MTO uit demo

Wil je een demo van de tool om de leercultuur te meten of heb je behoefte aan vervolgcontact

De standaard op het gebied van leren en ontwikkelen in organisaties

De Vitrum adviseur Eric Mooijman is sinds 3 decennia lead co-auteur van het actuele en gerenommeerde Handboek Leren en ontwikkelen in Organisaties (6e dr., juli 2022). Hierin beschrijft hij samen met nationale en internationale wetenschappers, L&D-managers en L&D-consultants  actuele ontwikkelingen op het gebied van opleiden en leren in 21e-eeuwse organisaties, zoals:

Opstellen van opleidingsbeleid passende bij actuele HR-thema’s als inclusiviteit hybride werken en werkplekleren

Het ontwikkelen van een effectieve leercultuur
De rol van technologie bij leren en ontwikkelen zoals blended learning, mobile learning en micro learning, virtual reality, digital badging, micro credentialing en de inzet van leer (content) management systemen;

De inrichting, positionering, organisatie en management van opleidingsafdelingen

Het ontwerpen, beheren en digitaliseren van processen op het gebied  van leren en ontwikkelen
Het selecteren en beheren van leertechnologie zoals het L(C)MS en leerportals

De inzet van big data voor learning analytics voor het afleggen van verantwoording over de prestaties van de opleidingsafdeling 

Opstellen van opleidingsbeleid passende bij actuele HR-thema’s als inclusiviteit hybride werken en werkplekleren

Het ontwikkelen van een effectieve leercultuur
De rol van technologie bij leren en ontwikkelen zoals blended learning, mobile learning en micro learning, virtual reality, digital badging, micro credentialing en de inzet van leer (content) management systemen;

De inrichting, positionering, organisatie en management van opleidingsafdelingen

Het ontwerpen, beheren en digitaliseren van processen op het gebied  van leren en ontwikkelen
Het selecteren en beheren van leertechnologie zoals het L(C)MS en leerportals

De inzet van big data voor learning analytics voor het afleggen van verantwoording over de prestaties van de opleidingsafdeling 

Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties

50%
Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties
Gratis inkijkexemplaar aanvragen

Heb je behoefte aan vervolgcontact?