Organisatieontwikkeling en organisatiedoorlichting 

Organisaties moeten zich steeds meer en snelle aanpassen aan nieuwe omstandigheden en disrupties om aantrekkelijk te blijven voor klanten en (potentiële) medewerkers en om winstgevend te blijven. Lenigheid en agile werken zijn daarbij belangrijke trends. In de 21e eeuw moeten organisaties tijdig starten met organisatieontwikkeling om in te spelen op de volgende kansen of bedreigingen: 

Organisaties moeten zich steeds meer en snelle aanpassen aan nieuwe omstandigheden en disrupties om aantrekkelijk te blijven voor klanten en (potentiële) medewerkers en om winstgevend te blijven. Lenigheid en agile werken zijn daarbij belangrijke trends. In de 21e eeuw moeten organisaties tijdig starten met organisatieontwikkeling om in te spelen op de volgende kansen of bedreigingen: 

Nieuwe concurrenten en het ontstaan van disruptieve platforms

Digitale business modellen en digitale werkprocessen

Schaarste op de arbeidsmarkt en noodzaak tot inclusiviteit

Talenten die duurzaamheidseisen stellen aan werkgevers

Klanten die snel en foutloos 24/7 digitaal bediend willen worden en hun ervaringen over de organisatie direct kenbaar maken via social media

Nieuwe concurrenten en het ontstaan van disruptieve platforms

Digitale business modellen en digitale werkprocessen

Schaarste op de arbeidsmarkt en noodzaak tot inclusiviteit

Talenten die duurzaamheidseisen stellen aan werkgevers

Klanten die snel en foutloos 24/7 digitaal bediend willen worden en hun ervaringen over de organisatie direct kenbaar maken via social media

Organisatieontwikkeling: mensen centraal en meetbare resultaten

Vitrum adviseurs hebben ruime ervaring met het ontwerpen, begeleiden en borgen van organisatieontwikkelingsprogramma’s binnen zowel de profit en de not for profit sector. Deze programma’s kenmerken zich door 

✔ Een planningshorizon van 2-3 jaar;  

✔ Het ontwikkelen van meerdere organisatiedimensies tegelijk zoals:
* nieuwe producten en diensten en (digitale) distributiekanalen
* toepassing van nieuwe technologie bij marketing, productie en betaling
* optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen
* flexibilisering en agile maken van organisatiestructuur en organisatiebesturing
* ontwikkeling van een winning organisatiecultuur en leercultuur
* het duurzaam inzetbaar maken en houden van medewerkers en managers

✔ Een programmatische aansturing en monitoring in de vorm van road maps, dash boards, stakeholdermanagement en moderne digitale communicatieaanpakken

Van crisis naar een ‘all time high’ klanttevredenheid. Ziggo Customer Relations verbeteraanpak op basis van het HPO-raamwerk. 

Meer weten over een geslaagde aanpak bij organisatieontwikkeling door Vitrum adviseurs?

De dienstverlening van Vitrum op het gebied van organisatieontwikkeling bestaat uit:

Het uitvoeren van digitale organisatieanalyse om vast te stellen wat binnen de organisatie moet verbeteren en wat behouden moet blijven

Het ontwerpen  van een organisatieontwikkelprogramma, actieplan en budget

Coaching bij de uitvoering van het organisatieontwikkelprogramma of het daadwerkelijk leiden van het programma 

De dienstverlening van Vitrum op het gebied van organisatieontwikkeling bestaat uit:

Het uitvoeren van digitale organisatieanalyse om vast te stellen wat binnen de organisatie moet verbeteren en wat behouden moet blijven

Het ontwerpen  van een organisatieontwikkelprogramma, actieplan en budget

Coaching bij de uitvoering van het organisatieontwikkelprogramma of het daadwerkelijk leiden van het programma 

Dr. ir. Gert van Duinkerken

Manager Wageningen Livestock Research

“Eric heeft ons geholpen de organisatie en samenwerking binnen een grote afdeling te evalueren. Op een transparante manier heeft hij de uitkomsten vertaald naar aanbevelingen. Door goed te luisteren en door te vragen maakt hij gebruik van de denkkracht van onze eigen mensen. Gekoppeld aan zijn visie en kennis op gebied van organisatieontwikkeling, leidt dat tot een concreet toepasbare strategie.”

Digitale tool voor organisatiedoorlichting: Business MRI

De Vitrum adviseurs beschikken over een moderne en onderscheidende digitale tool om de performance van een organisatie door te lichten en via dash boards te tonen: De Business MRI. Met deze tool maken gecertificeerde Vitrum-adviseurs snel, objectief en factbased inzichtelijk waar het verbeterpotentieel van de organisatie zich bevindt en welke organisatieontwikkelacties nodig zijn.

De Business MRI scan meet de volgende 6 essentiële organisatiedimensies: 

Organisatie

Richting van de organisatie 

Structuur van de organisatie

Planmatigheid

Sturing en coördinatie 

Processen

Procesresultaten en kwaliteit

Afspraken

Taken en verantwoordelijkheden 

Gedrag

Commercie

Marktstrategie

Online-strategie

Lead generatie

Advies en verkoop

Klantbeheer

Marktpositionering

Commercieel potentieel

Communicatie en touchpoints

Klanttevredenheid

HRM

Arbeidsmarktpositionering

Medewerkerstevredenheid

HRM organisatie

Processen

Ontwikkelfocus

Vlootschouw

BedrijfscultuurDe Business MRI scan meet de volgende 6 essentiële organisatiedimensies: 

Organisatie

Richting van de organisatie 

Structuur van de organisatie

Planmatigheid

Sturing en coördinatie 

Processen

Procesresultaten en kwaliteit

Afspraken

Taken en verantwoordelijkheden 

Gedrag

Commercie

Marktstrategie

Online-strategie

Lead generatie

Advies en verkoop

Klantbeheer

Marktpositionering

Commercieel potentieel

Communicatie en touchpoints

Klanttevredenheid

HRM

Arbeidsmarktpositionering

Medewerkerstevredenheid

HRM organisatie

Processen

Ontwikkelfocus

Vlootschouw

BedrijfscultuurFinanciën

Financiële stabiliteit

Financiële volwassenheid

Inkoop

Organisatie en beleid

Processen

Gedrag

Handelsgeest

Leverancierstevredenheid


Digitalisering

Digitalisering van de organisatie

Systemen en processen

Informatie

GedragFinanciën

Financiële stabiliteit

Financiële volwassenheid

Inkoop

Organisatie en beleid

Processen

Gedrag

Handelsgeest

Leverancierstevredenheid


Digitalisering

Digitalisering van de organisatie

Systemen en processen

Informatie

GedragMet inzichtelijk infographics werken de Vitrum-adviseurs met management en bestuurders aan het vaststellen van verbeterdoelen en verbeteraanpak: 
Met inzichtelijk infographics werken de Vitrum-adviseurs met management en bestuurders aan het vaststellen van verbeterdoelen en verbeteraanpak: 

Wil je een demo van de tool voor digitale organisatiedoorlichting of heb je behoefte aan vervolgcontact over organisatieontwikkeling?

 Meer weten over de Business MRI? 

Voor het aanvragen van een demo...