Organiseren, optimaliseren en digitaliseren 

van P&O-afdelingen

P&O-afdelingen binnen moderne organisaties moeten hoog presteren. Zij moeten de employer brand van de organisatie in de markt zetten en snel en foutloos de juiste talenten aantrekken en contrateren. De employee journey die de medewerker daarna doorloopt binnen de organisatie moet feilloos verlopen. P&O processen zijn waar mogelijk digitaal en voldoen aan allerlei compliance eisen. Tenslotte mag de P&O-afdeling niet te duur zijn en voldoen aan bench marks en de P&O-adviseurs moeten de rol van business partner vervullen.  

P&O-afdelingen binnen moderne organisaties moeten hoog presteren. Zij moeten de employer brand van de organisatie in de markt zetten en snel en foutloos de juiste talenten aantrekken en contrateren. De employee journey die de medewerker daarna doorloopt binnen de organisatie moet feilloos verlopen. P&O processen zijn waar mogelijk digitaal en voldoen aan allerlei compliance eisen. Tenslotte mag de P&O-afdeling niet te duur zijn en voldoen aan bench marks en de P&O-adviseurs moeten de rol van business partner vervullen.  

Adviseurs die direct waarde toevoegen

Vitrum-adviseurs hebben veel ervaring met het organiseren, optimaliseren en digitaliseren van dergelijke hoog presterende en toekomstklare P&O- of HR-afdelingen. P&O- of HR-afdelingen met producten, processen, systemen én competente professionals die voldoen aan de eisen die 21e-eeuwse organisaties én medewerkers daaraan stellen. 

De dienstverlening van Vitrum op het gebied P&O- en HR-afdelingen bestaat uit: 

Het uitvoeren van een digitaal klanttevredenheidsonderzoek P&O naar de kwaliteit van de P&O-afdeling, de processen, de P&O-systemen én natuurlijk de P&O-medewerkers. Deze meting vormt de basis voor een nieuwe P&O-strategie of een P&O optimalisatie programma 

Het ontwikkelen en implementeren van een 21e-eeuwse P&O-strategie en P&O-visie en missie

Het ontwerpen en inrichten van een moderne en klant gedreven P&O-afdeling die een hoge meetbare toegevoegde waarde levert aan de organisatie, een goede internal brand heeft en gemakkelijk (digitaal) te vinden is door managers en medewerkers

Het analyseren, herontwerpen en optimaliseren van P&O-processen via lean (six sigma) methoden, zodat deze zonder belemmeringen verlopen, voldoen aan compliancy eisen en een hoge klanttevredenheid scoren

Het ontwerpen en leiden van programma’s voor het digitaliseren van P&O-processen zoals: W&S en onboarding , employee of management self services voor het verwerken van personeelsmutaties, beoordelen, opleiden en ontwikkelen, verzuimbegeleiding en Wet verbetering Poortwachter en het indienen van declaraties

HR pakketselectie: het ontwerpen en begeleiden van een proces voor het onafhankelijk en objectief selecteren van nieuwe HR applicaties en HR systemen 

De dienstverlening van Vitrum op het gebied P&O- en HR-afdelingen bestaat uit: 

Het uitvoeren van een digitaal klanttevredenheidsonderzoek P&O naar de kwaliteit van de P&O-afdeling, de processen, de P&O-systemen én natuurlijk de P&O-medewerkers. Deze meting vormt de basis voor een nieuwe P&O-strategie of een P&O optimalisatie programma 

Het ontwikkelen en implementeren van een 21e-eeuwse P&O-strategie en P&O-visie en missie

Het ontwerpen en inrichten van een moderne en klant gedreven P&O-afdeling die een hoge meetbare toegevoegde waarde levert aan de organisatie, een goede internal brand heeft en gemakkelijk (digitaal) te vinden is door managers en medewerkers

Het analyseren, herontwerpen en optimaliseren van P&O-processen via lean (six sigma) methoden, zodat deze zonder belemmeringen verlopen, voldoen aan compliancy eisen en een hoge klanttevredenheid scoren

Het ontwerpen en leiden van programma’s voor het digitaliseren van P&O-processen zoals: W&S en onboarding , employee of management self services voor het verwerken van personeelsmutaties, beoordelen, opleiden en ontwikkelen, verzuimbegeleiding en Wet verbetering Poortwachter en het indienen van declaraties

HR pakketselectie: het ontwerpen en begeleiden van een proces voor het onafhankelijk en objectief selecteren van nieuwe HR applicaties en HR systemen 

Verdere informatie over het digitale P&O Klanttevredenheidsonderzoek

Vitrum beschikt over een digitale tool om snel en objectief de klanttevredenheid over uw P&O afdeling te meten. Daarbij is aandacht voor: 

P&O-strategie en de P&O-beleidsdomeinen

De P&O-administraties

De P&O-processen

De kwaliteit van de P&O-medewerkers en adviseurs

De gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de P&O-systemen en P&O-portals

De scores zijn per ondervraagde doelgroep weer te geven en worden op aantrekkelijke wijze getoond. 

Wilt u een demo van de tool om klanttevredenheid te meten of heb je behoefte aan vervolgcontact?

Jamila Eddini MSc

Hoofd P&O Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

“Eric heeft ons geholpen met de inrichting en ontwerp van HR Services en de ontwikkeling van onze P&O strategie. Dit heeft hij zorgvuldig, systematische en professioneel aangepakt waardoor het proces heel transparant, overzichtelijk en vooral effectief is geweest. Zijn werkwijze zorgt ervoor dat medewerkers zelf ook de regie pakken en voelen dat het gaat om hun proces.”

Adviesvaardigheden voor P&O adviseurs.

P&O-adviseurs ondersteunen als business partner management teams en directies en adviseren over organisatieontwikkeling en organisatieverandering en P&O-beleidsthema’s. In het boek De Complete Consultant, Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw (2021), beschrijft Vitrum adviseur Eric Mooijman hoe P&O-adviseurs een onuitwisbare indruk op hun klant kunnen maken en de positie van trusted advisor kunnen bereiken. In het boek is aandacht voor:

Kenmerken van een goed adviesproject en een onderscheidende adviseur

De verwachtingen die een klant heeft van een adviseur én de rol van de klant bij een succesvol adviesproject

Zes stappen van een effectief adviesproject

4 stijlkenmerken van een onderscheidende adviseur

Self assessments om ontwikkelmogelijkheden voor adviseurs te bepalen

null

Zie ook de portal Decompleteconsultant.nl voor assessments en aanvullende informatie over adviseren en advies- en consulting skills. 

Het Boek De Complete consultant is in 2022 door de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs verkozen tot één van de 10 boeken die een adviseur gelezen moet hebben om bij te blijven in het vak. Tevens was het boek genomineerd als vakboek van het jaar 2021. 

Heb je behoefte aan vervolgcontact?